ბორდის წევრები

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

ჯეოპერიოს მმართველ ორგანოს წარმოადგენს ,,მმართველი საბჭო“, რომელიც წარმოდგენილია:

  • პრეზიდენტი
  • ვიცე-პრეზიდენტი
  • გენერალური მდივანი
  • 7 არჩეული წევრი

მმარველ საბჭოს აქვს სრული ძალაუფლება ასოციაციის მიზნების რეალიზებისთვის. ის შედგება 10 წევრისგან, პრეზიდენტის ჩათვლით.

საბჭოს ყველა წევრი, მათ შორის პრეზიდენტი, ირჩევა 2 წლის ვადით.