ბორდის წევრები

თათია ქოჩლაძე

ვიცე-პრეზიდენტი

tatia.qochladze@yahoo.com

მარიამ ბოკუჩავა

გენერალური მდივანი

mariam.bokuchava2@gmail.com

ლალი ქოჩიაშვილი

ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი

kochiashvililalo@gmail.com

დავით ფანჩულიძე

ბორდის წევრი

datopanchulidze@yahoo.com

ანა თავართქილაძე

ბორდის წევრი, ვებ-მასტერი

anatavartkiladze94@gmail.com

ნინო დათუნიშვილი

ბორდის წევრი

ninikodatunishvili@yahoo.com

გიორგი მაზმიშვილი

ბორდის წევრი

giorgi.mazmishvil@gmail.com

დავით ჯაფარიძე

ბორდის წევრი

davidjafaridze@gmail.com

თამარ გოლუბიანი

ბორდის წევრი

tamargolubiani@gmail.com

კობა კუპრაშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

kuprashvili.koba@gmail.com

გენო ჯიქია

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

geno.jikia@gmail.com

ნონიკო ნატროშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

noniko.dens@gmail.com

ნათია ლურსმანაშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

natialursmanashvili27@mail.ru

თაკო ყაჭაშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

tkachashvili@gmail.com

ანა კუჭაშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

anakakuchashvili1@gmail.com

მანანა კიკაძე

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

mkikadze6@gmail.com

მარიამ ანძაველიძე

 საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

andzavelidzemariam@gmail.com

ნინო ბოჭორიშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

nino.bochorishvili17@gmail.com

მარიამ ხეჩუაშვილი

საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი

mariamkhechuashvili@gmail.com

ჯეოპერიოს მმართველ ორგანოს წარმოადგენს ,,მმართველი საბჭო“, რომელიც წარმოდგენილია:

  • პრეზიდენტი
  • ვიცე-პრეზიდენტი
  • გენერალური მდივანი
  • 7 არჩეული წევრი

მმარველ საბჭოს აქვს სრული ძალაუფლება ასოციაციის მიზნების რეალიზებისთვის. ის შედგება 10 წევრისგან, პრეზიდენტის ჩათვლით.

საბჭოს ყველა წევრი, მათ შორის პრეზიდენტი, ირჩევა 2 წლის ვადით.