რეგიონალური წარმომადგენლობა

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge

პრეზიდენტი

ლალი ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: lali@geoperio.ge